X
 • Rezultate concurs

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATUL FINAL

  la examenul organizat în data de 27 decembrie 2018, în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

   

  Numele şi prenumele candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  MOLOCI ALINA -MARINELA

   

  77,00

  85,33

  162,33

  admis

  CIUPALĂ ANA-LILIANA

   

  76,33

  84,66

  160,99

  admis

  ORHEAN VIOLETA

   

  76,33

  80,66

  156,99

  admis

    

  Afişat astăzi, 28.12.2018, ora 17.30  la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  Rezultatele interviului

  la examenul organizat în data de 27 decembrie 2018, în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Funcţia  pe care promovează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  MOLOCI ALINA -MARINELA

   

  consilier, grad profesional superior la Serviciul comisiilor de specialitate

  85,33

  admis

  2.

  CIUPALĂ ANA-LILIANA

   

  expert, grad profesional superior la Compartimentul management de caz   plasament  şi reintegrare familială

  84,66

  admis

  3.

  ORHEAN VIOLETA

   

  consilier, grad profesional superior la Compartimentul administrare patrimoniu

  80,66

  admis

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi, 27.12.2017, ora 17.30  la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie de 24 ore de la data afişării, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  Rezultatul la proba scrisă

  la examenul organizat în data de 27 decembrie 2018, ora 9.00, în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Funcţia  pe care promovează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  MOLOCI ALINA -MARINELA

   

  consilier, grad profesional superior la Serviciul comisiilor de specialitate

  77,00

  admis

  2.

  CIUPALĂ ANA-LILIANA

   

  expert, grad profesional superior la Compartimentul management de caz   plasament  şi reintegrare familială

  76,33

  admis

  3.

  ORHEAN VIOLETA

   

  consilier, grad profesional superior la Compartimentul administrare patrimoniu

  76,33

  admis

   

  • Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi, 27.12.2018, ora 15.30  la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie de 24 ore de la data afişării, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

  Interviul va avea loc în data de 03.01.2019, ora 13.00 la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATELE  FINALE

  la concursul organizat  începând cu data de  17.12.2018

  pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava

  Numele şi prenumele candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

   

  ALDEA MARIA  - infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  70.33 puncte

  86.33 puncte

  78.33 puncte

  ADMIS

  PĂȘCĂNUȚ TEODORA- infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  20.67 puncte

  --------

  20.67 puncte

  RESPINS

  PLĂCINTĂ LUMINIȚA - infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  21.00 puncte

  --------

  21.00 puncte

  RESPINS

  TANASĂ ANA- infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică   Sasca Mică     

  51.00 puncte

  89 puncte

  70 puncte

  ADMIS

  DOROFTEI ELENA –RAMONA - Asistent medical debutant (PL) la Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap Pojorita

  94.33 puncte

  97 puncte

  95.67 puncte

  ADMIS

   

  Afişat astăzi 27.12.2018, ora 10.30 sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr.16.

  Secretarul comisiei: Aioane Geanina – consilier, grad profesional asistent la Serviciul Resurse Umane


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA             

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATUL  LA INTERVIUL

          susținut în data de 20.12.2018, la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

   

             ALDEA MARIA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  86.33 puncte

  ADMIS

  2.

   

               TANASĂ ANA

   

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  89 puncte

  ADMIS

  3.

   

            DOROFTEI ELENA -   RAMONA

  Asistent medical debutant (PL) la Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap Pojorita

  97 puncte

  ADMIS

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi 20.09.2018, ora 12.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr.16.

  Cu drept de contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afisării rezultatului interviului, (21.12.2018 ora 12.00),  la secretarul comisiei de contestaţi

                      Secretar : Aioane Geanina – consilier, grad profesional asistent la Serviciul Resurse Umane


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATUL

  selecţiei  dosarelor de înscriere  la examenul organizat în data de 27 decembrie 2018, în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatele selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  - pentru funcţia publică de consilier, grad profesional superior la Serviciul comisiilor de specialitate

  1.

  MOLOCI ALINA -MARINELA

  admis

   

  -  pentru funcţia publică de expert, grad profesional superior la Compartimentul management de caz  plasament  şi reintegrare familială

  1.

  CIUPALĂ ANA-LILIANA

  admis

   

  - pentru funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional  superior la Compartimentul administrare patrimoniu

  1.

  ORHEAN VIOLETA

  admis

   

  - pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic, grad profesional  principal la Serviciul juridic şi contencios

  1.

  MĂZĂREANU IONELA

  respins

  - lipsă vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează

  Afişat astăzi, 19.12.2018, ora 14.00 la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv data de 20.12.2018, ora 14.00 la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

  Secretar:    Hermeniuc Cristina, şef serviciu la  Serviciul  resurse umane.

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

  REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ

  susținută în data de 17.12.2018, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obtinut

  Rezultatul probei

  1.

  ALDEA MARIA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

  70.33 puncte

  ADMIS

  2.

  PĂȘCĂNUȚ TEODORA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

  20.67 puncte

  RESPINS

  3.

  PLĂCINTĂ LUMINIȚA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

  21.00 puncte

  RESPINS

  4.

  TANASĂ ANA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

  51.00 puncte

  ADMIS

  5.

  DOROFTEI ELENA -RAMONA

  Asistent medical debutant (PL) la Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap Pojorita

  94.33 puncte

  ADMIS

  •   Promovarea probei scrise pentru posturile contractuale de execuție se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi 17.12.2018, ora 16.30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr.16, cu drept de contestaţie în termen de de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (18.12.2018 ora 16.30), la secretarul comisiei de contestaţie.

                 Interviul se va desfășura în data de 20.12.2018, ora 10.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr.16.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

  REZULTATELE FINALE

    ale concursului organizat  începând cu data de

  10.12.2018 în vederea ocupării funcției publice  de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul buget și ordonanțări  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul final al probei scrise

  Punctajul final al interviului

  Punctajul final al concursului

  Rezultatul probei

  1.

  JURAVLE OANA IRINA

  88,33

  68,33

  156,66

  Admis

   

  2.

  BÎRCĂ DELIA

  Respins dosarul

  -

  -

  Respins

  3.

  IONEȚ MARIANA

  Respins dosarul

  -

  -

  Respins

   

  Secretar:    Tașcă Rodica, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Rezultatele interviului

    la concursul organizat  începând cu data de

   10.12.2018 în vederea ocupării funcției publice  de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul buget și ordonanțări  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1

  JURAVLE OANA IRINA

  consilier, grad profesional superior la Compartimentul buget și ordonanțări  

  68,33

  Admis

   

               Promovarea interviului  se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi, 12.12.2018, ora 15,00  la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, la scretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

  Comisia de examinare:

  Preşedinte:  Brăteanu Mihai Dragoș -director executiv adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava;

  Membri:      Hermeniuc Cristina- Lenuța, şef serviciu la  Serviciul resurse umane ;

                       Gemeniuc Valentin, consilier, Instituția Prefectului – Județul Suceava, responsabil de procedură, reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

  Secretar:    Tașcă Rodica, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 106582 din 10.12.2018

   

   

   

  Rezultatul la proba scrisă

    la concursul organizat  în data de

  10.12. 2018 în vederea ocupării funcției publice  de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul buget și ordonanțări  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  JURAVLE OANA IRINA

  consilier, grad profesional superior la Compartimentul buget și ordonanțări  

  88,33

  Admis

   

   

               Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi, 10.12.2018, ora 13,30 la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de cel mult 24 de ore  de la data afişării, la scretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

  Interviul va avea loc în data de 12.12.2018, ora 14,00, la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava.

   

  Comisia de examinare:

  Preşedinte:  Brăteanu Mihai Dragoș -director executiv adjunct la Direcția Generală de  Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava;

  Membri:      Hermeniuc Cristina- Lenuța, şef serviciu la  Serviciul resurse umane ;

                       Gemeniuc Valentin, consilier, Instituția Prefectului – Județul Suceava, responsabil de    procedură, reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

  Secretar:    Tașcă Rodica, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

   REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  înscrişi  la concursul organizat  în  perioada 17.12.2018-20.12.2018 

  pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  ALDEA MARIA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

  Admis

  -

  2.

  PĂȘCĂNUȚ TEODORA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

  Admis

  -

  3.

  PLĂCINTĂ LUMINIȚA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

  Admis

  -

  4.

  TANASĂ ANA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

  Admis

  -

  5.

  HODOROABA

  LAURENȚIU

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

  Respins

  Lipsa vechime in munca, lipsa certificat absolvire curs infirmieră

  6.

  DOROFTEI ELENA -RAMONA

  Asistent medical debutant (PL) la Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap Pojorita

  Admis

  -

                Selecţia dosarelor s-a făcut în data 10.12.2018.

  Afişat astăzi 10.12.2018 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, ora 11.30,  cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (11.12.2018 ora 11.30), la secretarul comisiei de contestaţie.

      Secretar comisia de concurs: Aioane Geanina Cristina – consilier, grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   REZULTATUL

  contestației privind selecția dosarelor la concursul organizat începând cu data de 10 decembrie 2018, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul buget și ordonanțări  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Numele  şi prenumele candidatului

  Rezultatul contestației selecției dosarelor

  Motivul respingerii contestației

  1.

   

                  BÎRCĂ DELIA

   

  Respins

  Candidatul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs

  Afişat astăzi, 06.12.2018, ora 1600, la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

                                                           

   

   

                                                     REZULTATUL

   selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat începând cu data de

   10 decembrie 2018, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul buget și ordonanțări

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Numele  şi prenumele candidatului

  Rezultatul selecției dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  BÎRCĂ DELIA

  Respins

  Lipsă vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice

  2.

  JURAVLE OANA IRINA

  Admis

  -

  3.

  IONEȚ MARIANA

  Respins

  Lipsă vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice

  Afişat astăzi, 05.12.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, respectiv data de 06.12.2018, ora 1000, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  REZULTATUL  FINAL

  la concursul organizat  începând cu data de 26.11.2018

  pentru ocuparea postului de execuție vacant de muncitor calificat IV (bucătar)

  la Centrul de plasament „Speranța” Suceava din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

   

  Nume şi prenume candidat /

  funcția pe care candidează

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  Ciobotariu Cătălin - Iulian / muncitor calificat  IV (bucătar) la Centrul de plasament “Speranța” Suceava

  33,00

  -

  -

  Respins

  Chirilă Viorica / muncitor calificat  IV (bucătar) la Centrul de plasament “Speranța” Suceava

  60,49

  76,00

  68,24

  Admis

  Aiacoboaei Mihaela / muncitor calificat  IV (bucătar) la Centrul de plasament “Speranța” Suceava

  Absent

  -

  -

  Respins

  Afişat astăzi  03.12.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava


  CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  REZULTATELE  LA INTERVIUL

  la concursul organizat  începând cu data de 26.11.2018

  pentru ocuparea postului de execuție vacant de muncitor calificat IV (bucătar)

  la Centrul de plasament „Speranța” Suceava din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava 

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat / funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Chirilă Viorica /muncitor calificat IV (bucătar) la Centrul de plasament „Speranța” Suceava

  76,00 puncte

  Admis

   

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi 29.11.2018, ora 1200, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisării, la secretarul comisiei de contestaţie.

               Secretar: Grigorescu Mihaela: consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 103978 din  28.11.2018

   

  REZULTATELE

  EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ  SUPERIOARĂ  A  PERSONALULUI  CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN ZIUA DE 28.11.2018

        

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Serviciul/centrul

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul

  1

  AL-FREIJAT INGRITH LAURINE

   

  SERVICIUL DE ASISTENTA MATERNALA

  COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ COPII AFLAŢI îN ASISTENŢĂ MATERNALĂ

   

  LOGOPED  PRINCIPAL

   

  97,66

  Admis

  2

  IORDACHE  LUCIAN

  SERVICII  MULTIFUNCŢIONALE  PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE     GURA HUMORULUI

  CENTRUL DE RECUPERARE

   

  KINETOTERAPEUT

  93,33

  Admis

  3

  LAZĂR SILVIA ELENA

   

  SERVICII  MULTIFUNCŢIONALE  PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE     GURA HUMORULUI

  CASA DE TIP FAMILIAL  "ORHIDEEA" PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI

   

  ASISTENT MEDICAL (PL)

   

   

  93,66

  Admis

  4

  IACOB PUŞA

   

  COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE BLIJDORP - O NOUĂ VIAŢĂ SUCEAVA

  SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI

  CASA DE TIP FAMILIAL "O NOUĂ VIAŢĂ"

   

  PEDAGOG  de RECUPERARE  PRINCIPAL (M)

   

  90,33

  Admis

  5

  COJOCARU MARIA

   

  SERVICII MULTIFUNCŢIONALE DE TIP REZIDENŢIAL  SUCEAVA

  CASA DE TIP FAMILIAL   "COLŢ ALB"

   

  ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

   

  92,66

  Admis

  6

  FLOREA TEODOSIA CĂLINA

   

  SERVICII MULTIFUNCŢIONALE DE TIP REZIDENŢIAL  SUCEAVA

  CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT TELEFONUL COPILULUI

  ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

   

  93,33

  Admis

  7

  CUCORADA LILIANA-FLORICA

   

  SERVICII MULTIFUNCŢIONALE DE TIP REZIDENŢIAL  SUCEAVA

  CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT TELEFONUL COPILULUI

  1/2 REFERENT IA(M)

   

  96,66

  Admis

  Promovarea probei scrise pentru posturile de executie se face ca urmare a obţinerii punctajului de minimum  de 50 puncte.

  Afişat astăzi  28.11.2018  ora, 15,00  la sediul instituției, cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor

                     Comisia de examen

    Presedinte :  Bologa Daniel Cătălin -Expert superior  – Serviciul rezidențial  copii și   plasamente familiale;

  Membri:   Roșioru Marina-Asistent medical principal –Servicii sociale pentru adulți cu  handicap

                   Troană Adina   – asistent social principal  – Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale;

                    Secretar:  Tașcă Rodica – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATELE FINALE

  la concursul organizat începând cu data de 19.11.2018,  în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional debutant,

  la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Funcția pe care promovează

  Punctajul final al probei scrise

  Punctajul final al interviu-lui

  Punctajul final al concursu-lui

  Rezultatul probei

  1.

  Grădinaru Constantina – Ionuța

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  94,00

  89,66

  183,66

  Admis

  2.

  Senciuc Gabriela - Brîndușa

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  82,00

  79,00

  161,00

  Respins

  3.

  Pînzar Andreea - Ionela

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  74,00

  83,66

  157,66

  Respins

  4.

  Sandu Narcisa - Natalia

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  55,00

  57,00

  112,00

  Respins

  5.

  Iordache Corina

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  54,33

  53,00

  107,33

  Respins

  6.

  Tătărușanu Teodora - Gabriela

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  58,66

  -

  58,66

  Respins

  7.

  Iosub Lazăr

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  48,00

  -

  48,00

  Respins

  8.

  Frîncu Lavinia - Maria

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  46,33

  -

  46,33

  Respins

  9.

  Canuda Elena

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  42,66

  -

  42,66

  Respins

  10.

  Stanciu Alexandra

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  39,66

  -

  39,66

  Respins

  11.

  Flutur Iuliana - Mihaela

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  38,33

  -

  38,33

  Respins

  12.

  Mifloacă Lăcrămioara

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  37,66

  -

  37,66

  Respins

  13.

  Hâj Maria - Margareta

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  29,33

  -

  29,33

  Respins

  14.

  Lungu Oana - Mariana

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  27,33

  -

  27,33

  Respins

  15.

  Reuț Angela

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  26,66

  -

  26,66

  Respins

  16.

  Paustovanu  Tiberiu - Paul

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  22,66

  -

  22,66

  Respins

  17.

  Brega Radu

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  21,66

  -

  21,66

  Respins

  18.

  Drăgoi Ionela - Diana

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  7,33

  -

  7,33

  Respins

  19.

  Cucu Liliana

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  4,00

  -

  4,00

  Respins

  20.

  Abutnăriți Camelia - Violeta

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  absent

  -

  -

  Respins

  21.

  Bordianu Simona - Elena

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  absent

  -

  -

  Respins

  22.

  Adumitroaie Adelina - Elena

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  absent

  -

  -

  Respins

  23.

  Hlade Mariana

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  absent

  -

  -

  Respins

  24.

  Buburuzan Lorena

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  absent

  -

  -

  Respins

  25.

  Bertea Angela

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  -

  -

  -

  Respins


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

  REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ

  la concursul organizat începând cu data de 26.11.2018,

  pentru ocuparea postului contractuale de execuție vacant de

  muncitor calificat IV (bucătar), la Centrul de plasament „Speranța” Suceava

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr.

  crt.

  Nume şi prenume candidat / postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Ciubotariu Cătălin - Iulian / muncitor calificat IV (bucătar) la Centrul de palasament „Speranța” Suceava

  33,00 puncte

  Respins

  2.

  Chirilă Viorica / muncitor calificat IV (bucătar) la Centrul de plasament „Speranța” Suceava

  60,49 puncte

  Admis

  3.

  Aiacoboaei Mihaela / muncitor calificat IV (bucătar) la Centrul de plasament „Speranța” Suceava

  Absent

  -

   

  Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi 26.11.2018, ora 1500, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afișării (27.11.2018, ora 1500), la secretarul comisiei de contestaţie.

  Interviul se va desfăşura în data de 29.11.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Rezultatele interviului

  la concursul organizat începând cu data de 19.11.2018,  în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional debutant,

  la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Funcția pe care promovează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Grădinaru Constantina-Ionuța

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  89,66

  Admis

  2.

  Iordache Corina

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  53,00

  Admis

  3.

  Pînzar Andreea-Ionela

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  83,66

  Admis

  4.

  Sandu Narcisa-Natalia

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  57,00

  Admis

  5.

  Senciuc Gabriela-Brîndușa

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  79,00

  Admis

  6.

  Tătărușanu Teodora-Gabriela

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  absent

  -

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi, 22.11.2018, ora 1630 la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie de 24 ore de la data afişării, la scretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 102.182 din 21.11.2018

   

  Rezultatul contestației la proba scrisă

  la concursul organizat începând cu data de 19.11.2018,  în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional debutant,

  la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Pînzar Andreea - Ionela

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  74

  Admis contestația

   

   

  Afişat astăzi, 21.11.2018, ora 14,30 la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava

  Comisia de soluționare a contestațiilor:

  Preşedinte:  Burduja Ana Ionela, consilier juridic, grad profesional superior la  Serviciul juridic și contencios

  Membri:    Macovei Maria, șef serviciu la Serviciul financiar-contabil;                                       

                     Cotin Gheorghe, consilier, Instituția Prefectului – Județul Suceava, responsabil de procedură, reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

  Secretar:    Tașcă Rodica, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Rezultatul la proba scrisă

  la concursul organizat începând cu data de 19.11.2018,  în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional debutant,

  la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Hâj Maria - Margareta

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  29,33

  Respins

  2.

  Cucu Liliana

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  4,00

  Respins

  3.

  Reuț Angela

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  26,66

  Respins

  4.

  Brega Radu

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  21,66

  Respins

  5.

  Pînzar Andreea - Ionela

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  63,66

  Admis

  6.

  Tătărușanu Teodora - Gabriela

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  58,66

  Admis

  7.

  Mifloacă Lăcrămioara

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  37,66

  Respins

  8.

  Iordache Corina

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  54,33

  Admis

  9.

  Drăgoi Ionela - Diana

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  7,33

  Respins

  10.

  Canuda Elena

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  42,66

  Respins

  11.

  Sandu Narcisa - Natalia

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  55,00

  Admis

  12.

  Lungu Oana - Mariana

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  27,33

  Respins

  13.

  Flutur Iuliana - Mihaela

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  38,33

  Respins

  14.

  Iosub Lazăr

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  48,00

  Respins

  15.

  Grădinaru Constantina – Ionuța

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  94,00

  Admis

  16.

  Frîncu Lavinia - Maria

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  46,33

  Respins

  17.

  Paustovanu  Tiberiu - Paul

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  22,66

  Respins

  18.

  Senciuc Gabriela - Brîndușa

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  82,00

  Admis 

  19.

  Stanciu Alexandra

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  39,66

  Respins

  20.

  Abutnăriți Camelia - Violeta

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  Absent

  -

  21.

  Bordianu Simona - Elena

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  Absent

  -

  22.

  Adumitroaie Adelina - Elena

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  Absent

  -

  23.

  Hlade Mariana

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  Absent

  -

  24.

  Buburuzan Lorena

  consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale

  Absent

  -

  • Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi, 19.11.2018, ora 1700, la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie de 24 ore de la data afişării, la scretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

  Interviul va avea loc în data de 22.11.2018, ora 1200, la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Corecție privind lista

  Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat începând cu data de 19.11.2018, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Anlizând tabelul, cuprins în lista mai sus menționată, cu numele și prenumele candidaților care au depus dosare pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional debutant, la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul Serviciului financiar-contabil, s-a sesizat la poziția 21 din tabel o eroare privind prenumele doamnei Hâj, care este Maria-Margareta și nu Maria-Magdalena, așa cum apare în tabel.

  Ținând cont de cele de mai sus, la poziția 21 din tabel se va citi corect: Hâj Maria-Margareta.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

           ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

  candidaţilor înscrişi la concursul organizat  începând cu data de 26.11.2018

   pentru ocuparea postului de execuție vacant de muncitor calificat IV (bucătar)

  la Centrul de plasament „Speranța” Suceava din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă

  Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

   

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatele selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  Ciubotariu Cătălin - Iulian

  Admis

  Cu obligativitatea completării dosarului de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

  2.

  Chirilă Viorica

  Admis

  -

  3.

  Aiacoboaei Mihaela

  Admis

  Cu obligativitatea completării dosarului de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

            

           Selecţia dosarelor s-a făcut în data de 13.11.2018.

  Afişat astăzi, 13.11.2018, ora 1400, la avizierul instituţiei din B-dul George Enescu nr.16 - Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (14.11.2018, ora 1400), la secretarul comisiei de contestaţie.

            

   

  Citeste mai mult

 • Rezultat la interviul organizat in data de 26.07.2017

  Rezultat la interviul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Rezultat la proba scrisa 24.07.2017

  Rezultatul la proba scrisa la concursul organizat, incepand cu data de 24.07.2017, in vederea ocuparii a trei functii publice de executie vacante din cadrul DGASPC Suceava

  Citeste mai mult