X
 • Rezultate concurs

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Corecție privind lista

  Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat începând cu data de 19.11.2018, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Anlizând tabelul, cuprins în lista mai sus menționată, cu numele și prenumele candidaților care au depus dosare pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional debutant, la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul Serviciului financiar-contabil, s-a sesizat la poziția 21 din tabel o eroare privind prenumele doamnei Hâj, care este Maria-Margareta și nu Maria-Magdalena, așa cum apare în tabel.

  Ținând cont de cele de mai sus, la poziția 21 din tabel se va citi corect: Hâj Maria-Margareta.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

           ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

  candidaţilor înscrişi la concursul organizat  începând cu data de 26.11.2018

   pentru ocuparea postului de execuție vacant de muncitor calificat IV (bucătar)

  la Centrul de plasament „Speranța” Suceava din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă

  Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

   

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatele selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  Ciubotariu Cătălin - Iulian

  Admis

  Cu obligativitatea completării dosarului de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

  2.

  Chirilă Viorica

  Admis

  -

  3.

  Aiacoboaei Mihaela

  Admis

  Cu obligativitatea completării dosarului de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

            

           Selecţia dosarelor s-a făcut în data de 13.11.2018.

  Afişat astăzi, 13.11.2018, ora 1400, la avizierul instituţiei din B-dul George Enescu nr.16 - Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (14.11.2018, ora 1400), la secretarul comisiei de contestaţie.

            


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  REZULTATUL

  selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat începând cu data de 19.11.2018,  în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, grad profesional debutant la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Rezultatele selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  Stanciu Alexandra

  Admis

  -

  2.

  Senciuc Gabriela - Brîndușa

  Admis

  -

  3.

  Frîncu Lavinia - Maria

  Admis

  -

  4.

  Canuda Elena

  Admis

  -

  5.

  Pînzar Andreea - Ionela

  Admis

  -

  6.

  Iordache Corina

  Admis

  -

  7.

  Grădinaru Constantina – Ionuța

  Admis

  -

  8.

  Abutnăriți Camelia - Violeta

  Admis

  -

  9.

  Bordianu Simona - Elena

  Admis

  -

  10.

  Cucu Liliana

  Admis

  -

  11.

  Adumitroaie Adelina - Elena

  Admis

  -

  12.

  Tătărușanu Teodora - Gabriela

  Admis

  -

  13.

  Flutur Iuliana - Mihaela

  Admis

  -

  14.

  Lungu Oana - Mariana

  Admis

  -

  15.

  Mifloacă Lăcrămioara

  Admis

  -

  16.

  Reuț Angela

  Admis

  -

  17.

  Paustovanu  Tiberiu - Paul

  Admis

  -

  18.

  Hlade Mariana

  Admis

  -

  19.

  Brega Radu

  Admis

  -

  20.

  Drăgoi Ionela - Diana

  Admis

  -

  21.

  Hâj Maria - Magdalena

  Admis

  -

  22.

  Iosub Lazăr

  Admis

  -

   

   

  23.

  Bertea Angela

  Respins

  Nu a fost prezentată diploma de licență

  în original

  24.

  Sandu Narcisa - Natalia

  Admis

  -

  25.

  Buburuzan Lorena

  Admis

  -

  Afişat astăzi, 13.11.2018, ora 1030,  la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv data de 14.11.2018, ora 1030, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA             

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

                                                                                                                                                       

  REZULTATELE  LA INTERVIU

   la examenul pentru ocuparea postului vacant de asistent social debutant la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada  07.11.2018 – 12.11.2018

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  LUNGU LIDIA

  asistent social debutant la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului 

  96 puncte

  admis

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

      Afişat astăzi 08.11.2018, ora 10.00, la avizierul din cadrul D.G.A.S.P.C, din Suceava, Bulevardul George Enescu nr.16.

      Cu drept de contestaţie in termen de o zi lucratoare  de la data afisării (09.11.2018, ora 10.00), la secretarul comisiei de contestaţie.

               Secretar: Marianciuc Ionela, consilier, grad profesional superior la Serviciul  resurse umane  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

  Rezultatele la proba scrisă

     la examenul pentru ocuparea postului vacant de asistent social debutant la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada  07.11.2018 – 12.11.2018

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  LUNGU LIDIA

  73,66 PUNCTE

  ADMIS

  •    Promovarea probei scrise pentru posturile de executie se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte.

  Afişat astăzi 07.11.2018, ora 14.30 la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, din Municipiul Suceava,   B-dul George Enescu nr.16, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afisării la secretarul comisiei de solutionare a contestaţiilor.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

      DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

      ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

   

   REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

       Înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent social debutant la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în  familie Gura Humorului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 07.11.2018 – 12.11.2018

  Nr. Crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Functia pe care candideaza

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

   

  1.

   

  LUNGU LIDIA

  asistent social debutant la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în  familie Gura Humorului

   

      ADMIS

   

  -

   

      Afişat astăzi 30.10.2018, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării (31.10.2018, ora 14.00), la secretarul comisiei de contestaţie.

                    

   Secretar: Marianciuc Ionela, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.

   

  Citeste mai mult

 • Rezultat la interviul organizat in data de 26.07.2017

  Rezultat la interviul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Rezultat la proba scrisa 24.07.2017

  Rezultatul la proba scrisa la concursul organizat, incepand cu data de 24.07.2017, in vederea ocuparii a trei functii publice de executie vacante din cadrul DGASPC Suceava

  Citeste mai mult