X

Serviciul Evaluare Complexa Pesoane Adulte cu Handicap Suceava

model CERERE DE EVALUARE (386,9 KO)

MODEL SCRISOARE MEDICALA (145,1 KO)

MODEL ANCHETA SOCIALA (213,4 KO)

DOCUMENTE NECESARE - CONTINUTUL DOSARULUI IN VEDEREA IN VEDEREA EVALUARII COMPLEXE (209,6 KO)

ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE (133,8 KO)

LEGISLATIA SERVICIULUI (171,2 KO)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA COPII

Acte necesare intocmirii dosarului de handicap

Program SEC si Acte necesare (139,8 KO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulare serviciul de evaluare complexa copii

Ancheta sociala (64,0 KO)

Ancheta sociala noua (63,0 KO)

Cerere evaluare copii netransportabili (30,0 KO)

Cerere evaluare copil la sediul SEC-DGASPC (79,8 KO)

Cerere evaluare copil netransportabil (82,6 KO)

Cerere pentru evaluare copil (30,0 KO)

factorii de mediu - anexa ancheta sociala (1) (1) (17,3 KO)

Factorii de mediu (131,0 KO)

factorii de mediu-indicatii completare conform CIF pt. Ancheta sociala (22,4 KO)

fisa medicala sintetica (13,9 KO)

Fisa medicala sintetica (77,1 KO)

fisa psihologica psih. clinician (20,3 KO)

Fisa psihologica (372,3 KO)

fisa psihopedagogica (27,9 KO)

Fisa psihopedagogica (249,1 KO)

plan servicii primarii-model (107,5 KO)

Plan servicii (352,1 KO)

Cardul European pentru Dizabilitati

9996 Circulara ANPD tabel eliberare Card European (440,2 KO)

Cerere pentru acordarea cardului european pentru dizabilitate (42,8 KO)

TABLOU (43,0 KO)

Formulare adoptii

-Formulare adoptii

Doc (16,0 KO)

 

Formulare declaratii de avere

- Formulare declaratii de avere si interese 

Doc (17,8 KO)

 

Formulare functii publice